Na co zbieramy?


Zakup drogich, nierefundowanych leków, finansowanie długofalowych, często eksperymentalnych terapii, wyposażenie kliniki w specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny – wszystko to dla wielu podopiecznych jest jedyną szansą na poprawę zdrowia i nadzieją na wyleczenie. Na ten cel Fundacja przeznacza rocznie ok. 2,5 mln zł.

Wyjazdy na leczenie do renomowanych zagranicznych ośrodków, konsultacje u światowej klasy ekspertów specjalizujących się w leczeniu danego typu nowotworu oraz finansowanie turnusów rehabilitacyjnych pomagających dzieciom odzyskać kondycję i wrócić do pełni sprawności. Rocznie potrzeba na to ponad milion złotych.

Rozwój jedynego w Polsce projektu Kliniki Mentalnej, w ramach którego najlepsi psychologowie i pedagodzy otaczają specjalistyczną opieką całe rodziny małych pacjentów i przygotowują je na najtrudniejszą walkę w ich życiu, a także pomoc socjalna i rzeczowa dla dzieci z ubogich środowisk. Na ten cel Fundacja w ciągu roku wyda ponad pół miliona złotych.

O Fundacji


Fundacja „Na ratunek dzieciom z choroba nowotworową” działa już od 25 lat przy wrocławskiej Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Placówka ta jest największym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce – co roku przyjeżdża tu na leczenie 2000 małych pacjentów z całej Polski. Potrzeby są ogromne – zakup drogich, nierefundowanych leków, specjalistyczne konsultacje u zagranicznych specjalistów, turnusy rehabilitacyjne, a czasem po prostu socjalne wsparcie ubogich rodzin, które rezygnują z podstawowych potrzeb, by zapewnić leczenie swoim dzieciom.

Na to wszystko Fundacja wydaje rocznie kilka milionów złotych pozyskanych od darczyńców. Każda złotówka wpłacona na cele statutowe trafia w całości do pacjentów – Fundacja nie pobiera żadnych prowizji na prowadzenie działalności. 

Flagowym projektem Fundacji była budowa otwartego we wrześniu 2015 r. Przylądka Nadziei – najnowocześniejszego w Polsce dziecięcego szpitala onkologicznego. W ciągu niecałych dwóch lat, z inicjatywy Fundacji zostało wybudowane przyjazne i słoneczne miejsce, w którym dzieci są leczone zgodnie z najnowszymi procedurami medycznymi. Sale są jedno- lub dwuosobowe, a każdemu dziecku mogą towarzyszyć przez cały czas rodzice. 

Najnowszym projektem Fundacji jest unikatowy w skali kraju projekt Kliniki Mentalnej skupiający wybitnych specjalistów w onkopsychologii.