Amazon 6 w 1 Greentest Eco 5 + licznik Geigera do ryb, tester nitratów, owoców, warzyw, mięsa, TDS, miernik strumienia, miernik promieniowania, mierni

Kup teraz
Sortuj
Oferty lokalne

Opis produktu

JEST TO ORYGINALNY OPIS PRODUKTU Z SERWISU AMAZON. Nitrat – niewidzialne ryzyko w wodzie pitnej i jedzeniu. Ze wszystkich zanieczyszczeń, które dostają się do podłoża przez nawozy, azoty należą do najbardziej niebezpiecznych. Nitryty i nitryny są również dodawane do warstw mięsa podczas obróbki w celu powstrzymania rozwoju bakterii i wzmocnienia kolorów. Trwałe spożycie produktów o dużej zawartości azotanów zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu trawiennego i może prowadzić do powstawania hormonów inwazyjnych, cukrzycy, chorób Alzheimera lub zatrucia. Pozostawanie w strefach zagrożenia z...
Zobacz więcej