Badanie Ux Praktyczne Techniki Projektowania Bezkonkurencyjnych Produktów - Brad Nunnally

29,77
wysyłka od 5,99 zł
Kup teraz
Sortuj
Oferty lokalne

Opis produktu

UX pochodzi od sand#322;ów user experience. Jest to strategia, dziand#281;ki której tworzy siand#281; udane aplikacje, czyli takie, które lubiand#261; uand#380;ytkownicy. UX wymaga umiejand#281;tnego powiand#261;zania etapu planowania biznesu z fazand#261; projektowania. Aby zweryfikowaand#263; decyzje projektowe i potrzeby biznesowe, trzeba przeprowadziand#263; szereg badaand#324; Jest to bardzo waand#380;ny element cyklu projektowego, jednak wymaga opanowania okreand#347;lonego zestawu narzand#281;dzi i technik. Poza zagadnieniami technicznymi przydaje siand#281; wiedza z zakresu...
Zobacz więcej
NAJLEPSZE OFERTY WYBRANE PRZEZ CENEO
Reklama