Kamera VTech Kidizoom Action Cam (80170704)

4,9 (6)
154,99
wysyłka od 12,99 zł
Kup teraz
Sortuj
Oferty lokalne

Popularne opinie o VTech Kidizoom Action Cam (80170704)

blukacz13
5,00 Polecam
Kamerka super, dużo funkcji, prosta w obsłudze, spokojnie 6 latek sobie z Nią poradzi. Dodatkowo prawdziwa szczelność obudowy do korzystania pod wodą, sprawia, że frajda z zabawy kamerką jest jeszcze (…) więcej
Napisano użytkowania
Anna
4,50 Polecam
Ergonomiczny kształt, malutka i zgrabna. Lekka, nie przeszkadza np. podczas jazdy na rowerku. Jedynie rozdzielczość- fatalna....
Napisano użytkowania
piskora84
5,00 Polecam
Bardzo fajna zabawka
Napisano użytkowania
katerina
5,00 Polecam
Świetna zabawka :)
Napisano użytkowania
Artur
5,00 Polecam
Produkt spełnia wszystkie potrzeby obdarowanego
Napisano użytkowania

Opis produktu

Ka­me­ra spor­to­wa Ki­di­zo­om® Ac­tion Cam™ to lek­ka, wie­lo­funk­cyj­na ka­me­ra, stwo­rzo­na z my­ślą o dzie­ciach!Ze wzglę­du na kie­szon­ko­wy roz­miar moż­na ją za­brać do­słow­nie wszę­dzie! Umoż­li­wia zro­bie­nie zdjęć, fil­mów, fil­mów po­klat­ko­wych. Do­dat­ko­wą atrak­cją dla dziec­ka jest moż­li­wość do­da­wa­nia efek­tów spe­cjal­nych i ani­ma­cji.W ze­sta­wie znaj­du­je się wo­do­od­por­na obu­do­wa, któ­ra po­zwa­la na ro­bie­nie zdjęć w desz­czu i pod wodą! A dzię­ki spe­cjal­nym uchwy­tom moż­na za­mo­co­wać ka­me­rę na ka­sku lub na de­sko­rol­ce! Te­raz już wszyst­ko...
Zobacz więcej
NAJLEPSZE OFERTY WYBRANE PRZEZ CENEO